Informace pro zákazníky

E-recept

Na e-recept lze vystavit maximálně 2 různé léčivé přípravky, lékař může předepsat takové množství, aby pokrylo léčbu maximálně na 3 měsíce.

Platnost činí 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícícm po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok.

Opakovací e-recept (lze vystavit maximálně na 2 léčivé přípravky se stejným počtem opakování) má platnost 6 měsíců počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Tento typ e-receptu nelze vystavit u návykových látek (např. léky na spaní, úzkosti).

E-recept s příznakem Pohotovost či Neodkladná péče má platnost do následujícícho dne po dni vystavení.

V případě, že lékárna nemá všechna balení předepsaných léčivých přípravků a pacient si je chce dovyzvednout v jiné lékarně, změní vydávající lékárna po výdeji status e-receptu na Částečně vydaný a prodlouží platnost e-receptu na 14 dnů (za předpokladu, že první vydej je realizován v pozdější den oproti dni vystavení e-receptu).

 

LIstinný recept

Na listinný recept (s razítkem a podpisem předepisujícího lékaře) lze předepsat pouze 1 druh léčivého přípravku.

Platnost činí 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícícm po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok.

Listinný recept nelze vystavit jako opakovací.

Listinný recept s příznakem Pohotovost či Neodkladná péče má platnost do následujícícho dne po dni vystavení.

V případě, že lékárna nemá všechna balení předepsaného léčivého přípravku a pacient si je chce dovyzvednout v jiné lékarně, vystaví vydávající lékárna listinný Výpis z receptu, kde uvede zbývající počet balení, která je potřeba dovydat a opatří tento výpis razítkem lékárny a podpisem vydávajícího farmaceuta. Platnost výpisu činí 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícícm po dni jeho vystavení.

 

Recept s modrým pruhem

Na listinný recept s modrým pruhem (s razítkem a podpisem předepisujícího lékaře) lze předepsat pouze 1 druh léčivého přípravku, omamné či psychotropní látky (nejčastěji tzv. opiáty na silnou bolest).

Pacient/ka obdrží recept s modrým pruhem a první průpis, obojí předá vydávající lékárně.

Platnost činí 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícícm po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 30 dnů.

Recept s modrým pruhem nelze vystavit jako opakovací a nelze z něj provést výpis.

 

Od ledna 2022 lze na omamnou či psychotropní látku vystavit e-recept s příznakem Vysoce návyková látka

Platnost činí 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícícm po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 30 dnů.

E-recept s Vysoce návykovou látkou nelze vystavit jako opakovací, ale je možný postupný výdej (např. 3 balení lze teoreticky vydat ve 3 různých lékárnách, či realizovat výdeje s odlišným datem).

 

Poukaz PZT

Na listinný poukaz lze vystavit pouze 1 druh zdravotnické pomůcky (nejčastěji obinadla, pomůcky proti úniku moči), jeho platnost činí 30 dnů (lékař může vystavit poukaz PZT s Prodlouženou platností až 1 rok)  a nelze vystavit jako opakovací.

U poukazu s pomůckami proti úniku moči musí lékař uvést stupeň inkontinence.

V případě, že lékárna nemá všechna balení předepsané zdravotnické pomůcky a pacient si je chce dovyzvednout v jiné lékarně, vystaví vydávající lékárna listinný Výpis z poukazu, kde uvede zbývající počet balení, která je potřeba dovydat a opatří tento výpis razítkem lékárny a podpisem vydávajícího farmaceuta.

 

Veterinární recept

Na veterinární recept (s registračním číslem KVL a podpisem předepisujícího veterinaře) lze předepsat pouze 1 druh léčivého přípravku.

Platnost činí 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícícm po dni jeho vystavení, neurčí-li předepisující veterinař jinak, nejdéle však 1 rok.

Platnost veterinárního receptu s antibiotiky či chemoterapetiky činí pouze 5 dnů počínaje dnem po dni jeho vystavení.

Opakovací veterinární recept má platnost 6 měsíců počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, Tento typ receptu nelze vystavit u návykových látek.

Listinný recept s příznakem Akutní veterinární péče má platnost do následujícícho dne po dni vystavení.

V případě, že lékárna nemá všechna balení předepsaného léčivého přípravku a pacient si je chce dovyzvednout v jiné lékarně, vystaví vydávající lékárna listinný Výpis z receptu, kde uvede zbývající počet balení, která je potřeba dovydat a opatří tento výpis razítkem lékárny a podpisem vydávajícího farmaceuta. Platnost výpisu činí 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícícm po dni jeho vystavení.

 

Veterinární recept s modrým pruhem

Na veterinární recept s modrým pruhem lze předepsat pouze 1 druh léčivého přípravku.

Chovatel/ka obdrží recept s modrým pruhem a první průpis, obojí předá vydávající lékárně.

Platnost činí 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícícm po dni jeho vystavení.

Veterinární recept s modrým pruhem nelze vystavit jako opakovací a nelze z něj provést výpis.